ПРОЕКТ: Детски приключенски лагер Фабриката

фабриката иконка

Категория | Културното наследство

Година | 2017

Тема | Реконструкция, адаптация и пристройка на бившата фабрика за вълнени платове „Георги Стефановъ Синове“ в детски приключенски лагер Фабриката, гр. Сливен

Проект | Индивидуален

Обектът на настоящата разработка е бившата Фабрика за вълнени платове „Георги Стефанов Синове“ в Сливен. Намира се извън настоящата строителнна граница на Сливен. Имотът е разположен в Индустриална зона Асеновска река, северозападно от града. На юг граничи с Републикански път II – 53 /бул. Димитър Пехливанович – Добрович/, на изток, север и запад с Природен парк „Сините камъни“ – защитена зона по Директивата за хабитатите и зона за защита по Директивата на птиците.

Съгласно ОУП Сливен фабриката попада в северозападна предимно производствена зона с показатели: Плътност- 60%; Кинт- 2; Озеленяване- 30%. Тази зона предвижда максимално запазване и изява на съществуващото индустриално наследство и същевременно за реконструирането му за функции, свързани с традиционните занаяти и услуги в град Сливен, както и за нуждите на туризма. Съгласно Закона за културното наследство сградите на бившата фабрика не попадат под неговата юрисдикция, тъй като не са декларирани и обявени за културна ценност.

Разрастването на Фабриката във времето налага увеличаване на сградния фонд. Бързото развитие води до безразборно строителство на сгради, които днес са неизползваеми, без архитектурна и историческа стойност, в лошо техническо и естетическо състояние. Разположени на границата- лице на имота, прекъсват визуалната връзка от пътя с исторически значимите и важни сгради на фабриката – основната производствена сграда и къщата с кулата. Това обуславя и предложеното с настоящия проект решение за премахване на неизползваемите сгради.

Проектът придава нови функции на фабриката – адаптацията й в детски приключенски лагер Фабриката. Подходът към имота се мести с цел подобряване на транспортно-комуникационната връзка с главния път. Проектирани са два транспортни достъпа – самостоятелен автомобилен/автобусен до паркинга на лагера и на запад от него – отделен служебен подход от главния път за зареждане на кухнята и камериерските офиси. Новопроектираният паркинг е с капацитет от 10 броя паркоместа за автомобили и 2 броя за автобуси. Предвижда се еднопосочно движение в комплекса. В непосредствена близост до главния вход на сградата е ситуирана велостоянка със сервизно помещение за поддръжка на велосипеди.

В сервитута на главния път са проектирани тротоари и велоалея. Теренът, на който е развит проектът е с приблизително равнинен терен с минимална денивелация. С оглед спазване на достъпна среда са проектирани алеи, които да осигуряват безпрепятствен достъп до всяка точка на детския лагер. Дворът му е функционално зониран на три части: зона труд, зона отдих и зона спорт. Зона труд е ситуирана в най-южната част до Къщата с кулата /учебен център/ и представлява експериментална плодно – зеленчукова градина.

Зона отдих включва в себе си – обособено пространство за лагерен огън и палатков лагер за спане на открито. Зона спорт е в най-северната и най-източна част на двора: открит външен басейн /плуване; водна топка/, полифункционално затревено игрище /футбол, баскетбол, волейбол/, стена за катерене/трансформация на стоманобетоновия комин/ и детски площадки.

Детският приключенски лагер е с капацитет 140 места за настаняване / 6 двойни стаи; 20 тройни стаи; 17 стаи с четири легла/.

ПЪРВИ ЕТАЖ /КОТА ± 0.00/

Основният подход и главен вход е от юг. Проектирана е лека засенчваща метална конструкция, която да подчертае главния вход. Пред него се оформя покрито площадно пространство за престой на голям брой посетители. В южната част на производствена сграда е ситуирано входното фоайе с рецепция и back офис. Проектирани са функционални връзки с достъп до малка сцена за събития и библиотека, киносалон с бюфет и кинокабина, общо пространство за забавления и игри /билярд, тенис на маса, джаги/, санитарни помещения, вътрешен басейн, административен блок с лекарски кабинет и манипулационна. На това ниво са проектирани техническите помещения: бойлер, котел, дизел генератор.

Застроената площ на съществуващите сгради е увеличена с проектирането на две нови тела на запад /развива се на 5 нива/ и на север /развива се на 2 нива/. В северното тяло са предвидени съблекални за момчета и момичета, помещения за преподаватели и треньори, както и три клетки за вертикална комуникация с втория етаж. Къщата с кулата се адаптира в учебен център с две зали за провеждане на учебни занятия, кабинет за учители и санитарни помещения.

На западната фасада са предвидени служебни входове за зареждане на кухнята, разположена на второ ниво и камериерските офиси.

ВТОРИ ЕТАЖ /КОТА + 4.20/

На второто ниво е развит ресторант, две предверия със санитарни помещения, гардероб и кухня /сервитьорски офис, топла, студена кухня, миялно, подготвителни, складове и хладилни камери/. В източната част има предвидени 2 двойни стаи, 17 стаи с по четири легла и контролирано общо пространство за игри преди лягане. На този етаж се осъществява топла връзка между бившата производствена сграда с кота + 4.20 и къщата с кулата /учебния център/ с кота + 3,90 посредством рампа с наклон от 5 % в новото западно крило. То изпълнява функциите на леглова база с 4 тройни стаи.

ТРЕТИ ЕТАЖ /КОТА + 7.40/

Оригиналната планова схема на подпокривното пространство на учебния център /къщата с кулата/ е съхранена, а съществуващите пространства са адаптирани в зали със загадки /escape room/, където посетителите ще развиват логиката и въображението си.

До новопроектираното западно крило се достига посредством две стълбищни клетки и два асансьора. На това ниво са развити 2 броя двойни стаи, 6 броя – тройни и камериерски офис.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ /КОТА + 10.40/

Плановата схема на този етаж повтаря помещенията от кота + 7.40.

ПЕТИ ЕТАЖ /КОТА + 13.40/

До това ниво достига една стълбищна клетка и два асансьора. Капацитетът на легловата база е от 4 броя тройни стаи и камериерски офис.

Съгласно противопожарните изисквания всяко едно от помещенията в лагера е обезпечено с евакуационен изход на не повече от 20 м в посока.

ФАСАДНО РЕШЕНИЕ

Предвид архитектурната и историческа ценност на съществуващите сгради се предвижда цялостна реставрация и консервация на фасадите в оригиналния им вид. Добавената в по-късен етап дървена покривна конструкция с покритие от керамични керемиди над покривната стоманобетонова черупка на производствената сграда се премахва.

Възстановява се покритието от ламарина и се предвиждат необходимите топло и хидроизолационни мероприятия посочени в графичната част. Местата с нарушена цялост на фасадната мазилка се измазват съгласно предписаната технология за изпълнение. Липсващите или повредени фасадни елементи на пластичната украса /подпрозоречни первази, рамки на отворите, корнизи/ да бъдат възстановени от оригиналните материали.

Основната концепция при избора на фасадни материали на новопроектираното западно тяло е символичното пресъздаване на водата, която някога се е използвала при технологичния процес за производството на вълнени платове. За целта е използвана окачена фасада – система от дървени елементи образуващи вълна, разположени във вертикално направление. В останалата част на фасадата са използвани два цвята керамични плочи с гланциран ефект в зелената гама. Силуетът на новопроектираното западно крило интерпретира многоскатния покрив на къщата с кулата. Служи за фон, а гланцираните керамични плочи подчертават контура на къщата със своя бляскав ефект.

От главния път няма пряка визуална връзка с новото северно крило и то не нарушава силуета на комплекса. Явява се продължение на черупчестата покривна конструкция на бившата производствена сграда.

Още проекти

Moliv Architect