ПРОЕКТ: Защитно покритие на раннохристиянска базилика

базилика иконка

Категория | Културното наследство

Година | 2016

Тема | Защитно покритие и експозиционна сграда на раннохристиянска епископска базилика, гр. Варна, ул. Хан Крум

Проект | Индивидуален

Отличия | 2017 RESEARCH Награда „Таляна“ за архитектурна концепция

Сградата е представлявала трикорабна едноабсидна базилика с нартекс и екзонартекс. Размерите на целия обект са 44,80 х 21 метра. Имала е двускатен покрив с базиликално осветление на централния кораб. Предполага се, че това е Епископската църква на древния Одесос.

Главният вход е разположен от север, по ул. Хан Крум. Представлява акцент в жилищната среда със своята форма и черен цвят. В непосредствена близост до него е ситуирана рампа, която води до асансьор и панорамна площадка, предлагаща интересен поглед към археологическия обект. В южната част е разположена товарна платформа, за обслужване на експозцията.

Защитното покритие е една съвременна интерпретация на базиликалното осветление. Конструкцията от метални ферми над централния кораб е разположена по високо от тази на страничния. Покритието е плътно, а отстрани е отворено, което позволява естествена вентилация. Софитът с огледален ефект, който се вижда и от улицата придава атрактивност и модерно звучене.

Възстановява се оригиналното ниво на пода на базиликата от втория строителен период с мраморни плочи. Сегашното подово ниво е на 80 см по надолу. Предвидена е двойна подова конструкция, която да върне височината на пода и да има възможност за лесен демонтаж при нужда. По контура на централния кораб в пода е предвидено лед осветление, което да подчертава каменните зидове.

Помещенията, които се обособяват и е възможна тяхната изкуствена климатизация са: павилион за сувенири, каса за билети и информация, санитарни помещения, сервизно помещение и склад за инвентар. Залата за временни прожекции, както и експозиционната площ в базиликата са отворени.

На оригиналните им места се монтират подовите мозайки от първия строителен период. Поради своята ценност са акцентирани с плътно покритие с форма на пресечена пирамида с горно осветление, което да ги осветява по естествен път. Формата не е избрана случайно, а цели разпръсване на светлината във вертикална посока и избягване на директна слънчева светлина. Разположението им в източната част на базиликата и специфичното осветление ги превръщат в магнит и карат посетителя да прекоси целия сумрачен храм, за да стигнат до ключовия елемент.

Още проекти

Moliv Architect