ПРОЕКТ: Русенски музикален център

музикален център иконка

Категория | Културното наследство

Година | 2015

Тема | Реставрация и адаптация на сиропиталище Вангеман в Русенски музикален център, гр. Русе, ул. Борисова

Проект | Индивидуален

Отличия | Трети национален конкурс на тема „Опазване на недвижимото културно наследство“
Първо място

The City Academy Awards 2015
Категория Сгради
Поощрителна награда

Сградата на Сиропиталище Вангеман е необитаема през последните двадесет години след изместването на последното училищно заведение помещавало се в нея – Музикалната гимназия. Именно поради този факт тя е позната точно с това име сред местните жители – Старата Музикална гимназия. Данните от досието на тази недвижима културна ценност сочат, че е построена през 1900 – 1901 год. от немски духовен орден за сиропиталище на пастор Вангеман.

Автори на проекта са архитектът Удо Рибау и инженерът Тодор Тонев. Сградата е с висока архитектурно-строителна стойност от местно значение. Тя е един забележителен пример за европейското влияние в архитектурата на град Русе и отразява стиловото разнообразие в архитектурата от края на XX век. Решена е в духа на „историческия еклектизъм“ с богато орнаментирани, със своеобразна интерпретация на неоготически, неоренесансови и необарокови елементи фасади.

Първоначално конструкцията и е била от носещи зидове от плътни тухли и хоризонтални елементи от пруски свод, както и гредоред. Постройката има правилен симетричен план и е предвидена за сключено застрояване от северната част на парцела. Състои се от един подземен, три надземни и подпокривен етаж със застроена площ 560 м2. Плановата схема е коридорна с отчетливо изразени мъжко и женско отделение със самостоятелни стълбищни клетки. Покривът е двускатен от дървена носеща конструкция, покрит с керемиди. През годините пруския свод и гредоредът се заменят със стоманобетонни подови конструкции, а след силното земетресение през 1977г. във Вранча се налага съществено укрепване на външните и вътрешните стени, което се извършва чрез торкретиране.

Сградата е ситуирана в имот с площ 1638 м2, разположен по продължението на ул. Борисова, която свърза централната градска част на Русе с ЖП гарата и Автогарата на града. Според Общия Устройствен план на град Русе парцелът попада в смесена централна зона с обслужващи функции. На север зданието граничи чрез все още непокрит калкан с едноетажна жилищна сграда; на запад – главна пътна артерия (ул. Борисова); на юг – функционираща Баптиска църква (също Недвижима културна ценност); на изток – филиал на Националната гимназия по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“; нежилищна сграда със средна етажност.

Поради намалените отстояния между сградите в отделните имоти и липсата на директна връзка на дворното пространство с улица, се предвижда обединяване на парцела на Сиропиталище Вангеман с този на Националната гимназия по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ с цел пълноценно използване на дворното пространство като открита сцена и получаване на благоприятна ландшафтна визия. Това свързване на имотите се допълва от еднотипния характер на дейността, която се развива в двете сгради – МУЗИКАТА.

Предвиждат се 3 автобусни паркоместа на ул. Борисова и 33 паркоместа в подземен паркинг с рапма започваща от второстепенната ул.“Сливница“.

Новата сграда проектирана за Музей на музиката е допълващо застрояване и свързва на подземно ниво подземния паркинг с Русенския Музикален център (Сиропиталище Вангеман). Конструкцията на музея е комбинирана- стоманобетонна черупка носена от стоманобетонни колони с П-образни метални профили в ядрото, за по голяма здравина, тъй като полученото покривно пространство ще служи за открита сцена за събития и ще бъде частично озеленено. Пространството в музея е разделено от подвижни стенни панели, движещи се по релси, за по голяма функционалност и възможност за премоделиране на пространството и получаване на богата палитра от експозиционни площи.

Приземен етаж (±0,00): Централният вход от ул. „Борисова“ се намира в изпъкналата напред спрямо фасадата кула. Посетителят попада във фоайе, където може да намери информационния център, санитарните възли, вертикалните комуникации (асансьора и стълбищната клетка) и щанда за сувенири и кафене. В лявото крило на сградата се намира музикалният магазин и специализираната музикална книжарница. В тази част се намира и служебният вход, откъдето се зарежда музикалният музей и се обслужва концертната зала и репетиционните на горно ниво. Подновяват се двете симетрично разположени стълбищни клетки, които се четат като два ризалита на източната фасада.

Цялата сграда е функционално разделена на две части – зони за обществен достъп и обслужващи помещения. Всяка от тези функционални единици има собствена стълбищна клетка и асансьори, с цел отделяне на човекопотоците. В така проектираната функционална организация е необходима намеса в носещата конструкция на сградата. За изграждането на асансьорните шахти, служещи като шайби, е необходимо изрязването на съществуващите стоманобетонни плочи. За да се осигури абсолютна достъпност на хора в неравностойно положение се използва пътнически асансьор и платформи при двете стълбищни рамена. Помещенията на старите санитарни възли намиращи се в най-източната част на стълбищните клетки не отговарят на съвременните изисквания. Проектирани са нови, а старите ще се използват като технически помещения.

Интериорното пространство на фоайето се оформя по намерени автентични данни за неговото засводяване (частични кръстати сводове).

Първи етаж (+4,65): В северното крило се намира помещение, заемащо две нива, използвано първоначално като молитвена зала с олтар и галерия, в последствие и като музикален салон. Предложения тук проект предлага това място да възвърне съществувалата вече функция – да се използва като концертна зала. Към нея се предвиждат две съблекални (мъжка и женска) с гримьорно помещение. Освен съществуващата концертна зала се проектират и две по малки конферентни зали. Всички те се обслужват от общо фоайе с гардероб.

Втори етаж (+8,35): В южната част на това ниво е ситуиран административният блок на музикалния комплекс ( кабинет директор, секретар, управител, мениджър, архив, счетоводство). Фоайе с гардероб води към балкона на концертната зала. Проектирана е връзка между балкона и гримьорните, при изнасяне на хорови концерти.
Трети етаж (+11,65): Обособена е голяма репетиционна зала с две съблекални (мъже и жени). Малко кафене със склад и зала за частни мероприятия като например промотиране на нова песен пред подбрана публика.

Съществуващата покривна конструкция от метални ферми се премахва и се изгражда нова дървена конструкция максимално близка до оригиналната.

Фасадно решение: Предвид статута на сградата като недвижима културна ценност, се предвижда цялостната реставрация и консервация на фасадите на сградата в оригиналния им вид. Налага се демонтаж на лицевата част на съществуващата фасадна зидария от клинкерни тухли в повредените участъци и възстановяването и от нови такива. Липсващите или повредени каменни и мазилкови декоративни фасадни елементи (колони, капители, конзоли и др) да бъдат възстановени от оригиналните материали. Фасадната дограма е избрана такава от дървени рамки с бял тон на боята с възстановяване на оригиналното й членение в миналото. Масивните дървени входни врати от запад и изток са заложени в проекта да бъдат изработени отново като точни копия на съществуващите.

Калканната северна фасада се третира като се прави стилизирано копие на срещуположната южна фасада. Изработват се елементи от изкуствен камък, а зоните с клинкерни тухли се пресъзвават отново с тухлена облицовка, но с цвят в бялата гама.

Още проекти

Moliv Architect