Екип

арх. Кристина Маринова ВЪЛЧЕВА

2015-2017

Опазване на културното наследсто
ВСУ „Черноризец Храбър“ | Варна

2013

Архитектура
IUAV | Венеция

2009-2015

Архитектура
ВСУ „Черноризец Храбър“ | Варна

2004-2009

Изобразително изкуство
НГХНИ „Константин Преславски“ | Варна

арх. Венцислав ВЪЛЧЕВ

2009-2015

Архитектура
ВСУ „Черноризец Храбър“ | Варна

2004-2009

Строителство и архитектура
ПГСАГ „Никола Фичев“ | Плевен

Moliv Architect