Изработване на градоустройствени решения – ПУП

Изработване на градоустройствени решения

Ние, Молив Архитекти, сме запознати с нормативната уредба – ЗУТ и изготвяме Подробни устройствени планове /ПУП/ и Работни устройствени планове /РУП/, урегулиране на ПИ /поземлен имот/ и смяна на предназначението на вече урегулирани поземлени имоти /УПИ/.

Свържи се с нас

Какво е важното, при изработката на ПУП?

Нашата цел е да познаваме добре законодателната рамка на устройственото планиране в България и непрекъснато да следим нейните изменения и промени. Това е първото и най-важно условие за изработването на качествен Подробен устройствен план /ПУП/. Той ще определи конкретното предназначение и начин на ползване на поземления имот.

Подробен устройствен план може да бъде създаден, дори ако вашето населено място няма действащ Общ устройствен план /ОУП/. А ако вече имате ПУП, ние можем да ви помогнем да промените неговото предназначение, начин и характер на застрояване. Ще предвидим план, който да е икономически осъществим и целесъобразно ще устройм вашият урегулиран поземлен имот.

За да стартираме процесът по изработване на ПУП е необходимо да ни представите документи за собственост, скици на имота и да сте наясно с инвестиционните си намерения. Изработваме устройствените планове в графичен и цифров вид.

Как може да се свържете с нас?

Процедурите по изготвяне, допускане, съгласуване с институциите и одобряване са продължителни и са свързани с редица трудности, затова не се колебайте и се свържете с нас, като ни се обадите на телефона за връзка, който ще откриете тук в сайта, както и ако пишете на имейл адреса ни за кореспонденция. Разбира се, отзивчивият ни персонал, ще се погрижи за Вас бързо и качествено, за да можем да стартираме съвместната си работа, непосредствено след комуникацията ни.

Други проектантски услуги

Moliv Architect